ĐĂNG KÝ/ ĐĂNG NHẬP ngay để có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 30%
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NỀN TẢNG KAOKAO
Phiên bản này của Chính Sách Quyền Riêng Tư là phiên bản đầu tiên do Công Ty ban hành vào ngày 01 tháng 09 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chúng tôi, Công ty TNHH Sugashop, là một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316658564 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”), là công ty quản lý và vận hành Nền Tảng KaoKao (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”). Xin lưu ý rằng Nền Tảng KaoKao được đề cập tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao gồm các trang điện tử www.kaokao.vn và ứng dụng trên thiết bị di động của Nền Tảng KaoKao.

Quyền riêng tư của người sử dụng rất quan trọng đối với chúng tôi, do đó chúng tôi soạn thảo và ban hành Chính Sách Quyền Riêng Tư này (bên cạnh các điều khoản sử dụng của chúng tôi, có thể được truy cập theo đường dẫn sau: https://kaokao.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin , và bất kỳ tài liệu nào khác được dẫn chiếu đến từ chính sách này) với mục đích cung cấp cho người sử dụng cách thức chúng tôi lưu trữ, và xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng, hoặc được người sử dụng cung cấp/ tiết lộ cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư (“ Quy Định Pháp Luật”) và tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng khi sử dụng Nền Tảng KaoKao.

Vui lòng đọc thật kỹ nội dung được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để hiểu được quan điểm và cách thức xử lý của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Bằng việc sử dụng Nền Tảng KaoKao và cung cấp dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người sử dụng đồng ý và cho phép chúng tôi thực hiện các hoạt động được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bao gồm quyền thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân do người sử dụng cung cấp theo Quy Định Pháp Luật. Nếu người sử dụng không đồng ý việc chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này, vui lòng không truy cập Nền Tảng KaoKao và/ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Nền Tảng KaoKao.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG
Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của người sử dụng khi:

 • (i) người sử dụng đăng ký tài khoản người dùng tại Nền Tảng KaoKao (“Tài Khoản KaoKao”) và/ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Nền Tảng KaoKao;
 • (ii) người sử dụng gửi cho chúng tôi bất kỳ biểu mẫu hoặc tài liệu nào liên quan đến Công Ty, Nền Tảng KaoKao, Tài Khoản KaoKao, trang điện tử của chúng tôi, (như các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu khiếu nại, biểu mẫu hỏi đáp), hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh khác nào của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, dù được thực hiện trực tuyến hoặc theo các cách thức truyền thống khác;
 • (iii) người sử dụng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào liên quan đến mối quan hệ giữa người sử dụng và Công Ty, hoặc liên quan đến việc người sử dụng sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;
 • (iv) người sử dụng tương tác với chúng tôi, như việc người sử dụng gọi điện thoại, gửi thư, thư điện tử (email), fax cho chúng tôi, hoặc gặp trực tiếp nhân viên tại văn phòng của chúng tôi, hoặc gửi tin nhắn trên các trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc trên Nền Tảng KaoKao;
 • (v) người sử dụng thực hiện giao dịch thông qua Nền Tảng KaoKao;
 • (vi) người sử dụng đăng ký tham dự bất kỳ sự kiện nào do Công Ty tổ chức;
 • (vii) người sử dụng đăng ký nhận bản tin từ Công Ty; hoặc
 • (viii) người sử dụng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích khác nào.
Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người sử dụng:

(i) Dữ liệu cá nhân cơ bản/ tổng quát bao gồm:

 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nhà, số điện thoại, số CMND/ CCCD, địa chỉ email, quốc tịch;
 • Lịch sử thông tin truy cập của người sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, các lượt ghé thăm, các đoạn lưu trữ thông tin (cookies) mà có thể nhận dạng trình duyệt của người sử dụng, định vị tài nguyên thống nhất đầy đủ (URL) mà luồng nhấp chuột dẫn đến, thông qua, hoặc từ Nền Tảng KaoKao (bao gồm cả ngày và giờ), các sản phẩm mà người sử dụng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi từ trang, các lỗi tải về, độ dài các lượt ghé thăm các trang nhất định, thông tin tương tác đối với trang (như việc cuộn, rê, nhấp và di chuyển chuột), ngôn ngữ trình duyệt, và các phương pháp được sử dụng để duyệt trang từ xa và bất kỳ số điện thoại/ địa chỉ email nào được sử dụng để liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào;
 • Thông tin về thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin kỹ thuật như là loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, tên máy chủ, loại và phiên bản các chương trình bổ sung (plug-in) của trình duyệt, thông tin và nền tảng của hệ điều hành, thông tin về mạng di động, mã định danh thiết bị đơn nhất (UDID); và
 • Các dữ liệu cá nhân cơ bản/ tổng quát khác theo Quy Định Pháp Luật.

(ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm ( “ Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm ”):

 • Thông tin về tài khoản ngân hàng (nhằm mục đích hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn tiền); và
 • Thông tin về vị trí của người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về vị trí thực tế của người sử dụng, như là tín hiệu do thiết bị của người sử dụng gửi đi mà có thể được dùng để xác định thông tin về vị trí thực tế của người sử dụng và/ hoặc địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) được sử dụng để kết nối thiết bị của người sử dụng với Internet.
Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Trong trường hợp người sử dụng (i) đăng ký/ hoặc đăng nhập Tài Khoản KaoKao bằng tài khoản từ một bên thứ ba (như là Google, Facebook, Apple) (“Tài Khoản Bên Thứ Ba”), hoặc (ii) liên kết Tài Khoản Bên Thứ Ba với Tài Khoản KaoKao, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà người sử dụng đã tự nguyện cung cấp cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ Tài Khoản Bên Thứ Ba đó. Theo đó, chúng tôi sẽ có quyền sử dụng và quản lý các dữ liệu đó theo quy định của Chính Sách Quyền Riêng Tư tùy từng thời điểm.

Thông tin lưu trữ (Cookies)

Chúng tôi có thể sử dụng cookies (tập tin văn bản nhỏ mà chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của người sử dụng khi người sử dụng sử dụng Nền Tảng KaoKao) nhằm giúp cho các tương tác của người sử dụng trở nên tốt hơn và mang tính riêng biệt cá nhân hơn. Cookies cho phép chúng tôi nhận biết người sử dụng mỗi khi người sử dụng truy cập lại Nền Tảng KaoKao, lưu trữ thông tin về các quan tâm ưu tiên của người sử dụng, đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, và cải thiện trải nghiệm và hiệu suất của Nền Tảng KaoKao và cách thức xử lý việc tìm kiếm của người sử dụng. Cookies cũng cho phép chúng tôi tạo các thống kê về số lượt truy cập và cách thức người truy cập sử dụng Nền Tảng KaoKao và internet. Để tránh nhầm lẫn, các cookies này có thể bao gồm cả cookies được cài đặt bởi bên thứ ba một cách độc lập nhằm thu thập trải nghiệm của người sử dụng và phân tích sở thích của người sử dụng, và chúng tôi không có khả năng đọc, thiết lập lại và/ hoặc truy cập các cookies đó. Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt để từ chối cookies của chúng tôi nếu người sử dụng muốn (người sử dụng nên tham khảo chuyên mục hướng dẫn của trình duyệt đang sử dụng để biết thêm chi tiết), tuy nhiên việc từ chối cookies có thể hạn chế việc sử dụng Nền Tảng KaoKao của người sử dụng.

Người sử dụng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Nền Tảng KaoKao, tùy từng thời điểm, có thể hiển thị các quảng cáo do các bên/ bên quảng cáo khác thiết lập thông qua việc sử dụng các cookies quảng cáo, và chúng tôi sẽ không có khả năng đọc hoặc thiết lập lại các cookies đó.

Chúng tôi lưu trữ thông tin thu thập được theo các giao thức lưu trữ cụ thể và trong thời hạn phù hợp do chúng tôi toàn quyền quyết định (vui lòng tham khảo mục “ Cách Chúng Tôi Lưu Trữ Thông Tin Của Người Sử Dụng ” bên dưới). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba khi có yêu cầu theo Quy Định Pháp Luật hoặc khi bên thứ ba này thay mặt chúng tôi xử lý các thông tin đó (vui lòng tham khảo mục “Chia Sẻ Thông Tin” bên dưới). Bằng việc sử dụng hoặc điền vào các biểu mẫu trên Nền KaoKao, người sử dụng đồng ý để cho chúng tôi xử lý dữ liệu về người người sử dụng theo cách thức và mục đích như được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Mặc dù người sử dụng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin, người sử dụng vẫn luôn là chủ sở hữu của các thông tin đó. Chúng tôi, tuy nhiên, không thể và sẽ không kiểm soát các thông tin mà các bên khác chia sẻ về người sử dụng.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được và thu thập được theo như mô tả bên trên nhằm mục đích cung cấp, bảo trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và các tính năng có liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng các thông tin đó để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để:

(i) thực hiện các điều khoản sử dụng của chúng tôi với người dùng;

(ii) đưa ra lời khuyên tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ mà người sử dụng đang quan tâm;

(iii) cung cấp cho người sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với các sản phẩm và dịch vụ mà người sử dụng đã mua hoặc quan tâm. Trong trường hợp người sử dụng là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ liên lạc với người sử dụng bằng phương tiện điện tử (như thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại), và cung cấp thông tin của các sản phẩm và dịch vụ tương tự với các sản phẩm và dịch vụ mà người sử dụng đã mua hoặc tương tác trước đó. Nếu người sử dụng là khách hàng mới, chúng tôi sẽ liên lạc với người sử dụng bằng phương thức điện tử khi và chỉ khi người sử dụng đã đồng ý với các điều khoản này bằng việc điền vào các biểu mẫu trên Nền Tảng KaoKao;

(iv) cung cấp cho người sử dụng, hoặc cho phép bên thứ ba thích hợp cung cấp cho người sử dụng, các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy người sử dụng sẽ quan tâm;

(v) thông báo cho người sử dụng về các thay đổi/ cập nhật/ chương trình khuyến mại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi;

(vi) thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoàn tiền, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc chuyển khoản số tiền hoàn lại theo yêu cầu của người sử dụng đến tài khoản mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi, cập nhật trạng thái đơn hàng và khoản tiền hoàn lại của người sử dụng;

(vii) đăng tải các hình ảnh và các thông tin do người sử dụng cung cấp cho Nền Tảng KaoKao với mục đích tiếp thị. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đăng tải các hình ảnh và thông tin nêu trên khi và chỉ khi nhận được văn bản đồng ý của người sử dụng theo biểu mẫu chấp thuận do chúng tôi cung cấp;

(viii) đảm bảo rằng các nội dung từ Nền Tảng KaoKao được thiết kế theo một cách hiệu quả phù hợp với người sử dụng, máy tính và các thiết bị di động của người sử dụng;

(ix) quản lý Nền Tảng KaoKao và phục vụ cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, xử lý dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, các hoạt động thống kê và khảo sát;

(x) quản lý mối quan hệ đối với khách hàng của chúng tôi và thiết lập kế hoạch cho Nền Tảng KaoKao, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc chuyển phát cho người sử dụng bất kỳ tài liệu quản trị nào liên quan đến Nền Tảng KaoKao. Trong trường hợp đó, người sử dụng đồng ý rằng việc chuyển phát đó chỉ có thể được thực hiện bằng việc gửi thư hoặc dịch vụ bưu điện, và do đó dữ liệu cá nhân của người sử dụng có thể bị tiết lộ để việc chuyển phát đó có thể thực hiện được (như là cung cấp địa chỉ nhà của người sử dụng lên trên bì gửi thư);

(xi) cho phép người sử dụng tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi theo sự lựa chọn của người sử dụng;

(xii) nỗ lực để giữ Nền Tảng KaoKao được an toàn và bảo mật;

(xiii) đo đạc và tìm hiểu về tính hiệu quả của các quảng cáo mà chúng tôi gửi đến người sử dụng và các người dùng khác, và để cung cấp các quảng cáo liên quan cho người sử dụng;

(xiv) đề nghị và giới thiệu đến người sử dụng và các người dùng khác của Nền Tảng KaoKao về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà người sử dụng hoặc các người dùng khác có thể quan tâm;

(xv) hỗ trợ cho hoạt động của Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, xử lý và/ hoặc trả cho lời các khiếu nại, yêu cầu, cáo buộc, câu hỏi, v.v., của người dùng trên Nền Tảng KaoKao;

(xvi) tuân thủ Quy Định Pháp Luật và các quy định có liên quan khác, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

(xvii) thu thập số liệu, tổng hợp dữ liệu để phục vụ cho mục đích báo cáo và/ hoặc lưu trữ nội bộ theo quy định của các chính sách có liên quan của Công Ty; và

(xviii) hỗ trợ Công Ty trong việc thiết lập máy chủ và lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng trên máy chủ đó nhằm mục đích tuân thủ Quy Định Pháp Luật, sao lưu dữ liệu để phục hồi khi có sự cố, hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

Bất kể nội dung nào quy định tại phần “Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Người Sử Dụng”, người sử dụng theo đây, thông qua việc đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoàn toàn đồng ý để các nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận các thông tin của người sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ.

Bằng việc sử dụng hoặc điền vào các biểu mẫu đăng tải trên Nền Tảng KaoKao, người sử dụng hiểu và đồng ý rằng các thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi có thể, tùy từng thời điểm, được sử dụng cho các mục đích nằm ngoài các mục đích ban đầu kể trên. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào đối với cách chúng tôi sử dụng thông tin của người sử dụng, chúng tôi sẽ trước tiên lấy các chấp thuận cần thiết từ người sử dụng, trừ các trường hợp chúng tôi được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng theo Quy Định Pháp Luật.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng với bất kỳ công ty thành viên nào thuộc tập đoàn của chúng tôi, bao gồm công ty con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi, cùng với các công ty con của công ty đó theo Quy Định Pháp Luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người sử dụng với các bên thứ ba thích hợp căn cứ theo Quy Định Pháp Luật, bao gồm:

 • nhà thầu, đại lý, bên cung cấp dịch vụ, và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các bên này bao gồm, nhưng không giới hạn, các công ty cung cấp dịch vụ quản trị và các dịch vụ khác cho chúng tôi như công ty chuyển phát, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, trung tâm vận hành hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
 • các nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu để lựa chọn và phục vụ các quảng cáo liên quan đến người sử dụng và các người dùng khác. Chúng tôi không tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân cho nhà quảng cáo của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi (ví dụ như, chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng có 500 người dùng là nam ở độ tuổi dưới 30, đã nhấp chuột vào quảng cáo của họ vào một ngày cụ thể nào đó). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin tổng hợp để giúp nhà quảng cáo tìm đến được những người xem mà họ nhắm đến. Chúng tôi có thể tận dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng để giúp chúng tôi thực hiện mong muốn của các nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ đến đối tượng mục tiêu;
 • bên cung cấp công cụ phân tích và tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng KaoKao;
 • các bên thứ ba khác có tích hợp công cụ tìm kiếm mà chúng tôi hợp tác để cải thiện trải nghiệm người dùng và thực hiện tiếp thị kỹ thuật số (ví dụ như Google, Youtube, Facebook, Instagram, v.v.); và
 • các bên thứ ba khác được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân nhằm một hoặc các mục đích được nêu tại mục “Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Người Sử Dụng” của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và các bên thứ ba này sẽ tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng nhằm một hoặc nhiều mục đích đã nêu ở mục đó.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà trong các trường hợp đó chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho người bán hoặc người mua tiềm năng cũng như các bên thứ ba khác liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản đó khi cần thiết;
 • trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản của Công Ty được bên thứ ba mua lại, và dữ liệu về khách hàng của Công Ty sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;
 • trong trường hợp chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của người sử dụng để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản và điều kiện cung cấp và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, và sự an toàn của Công Ty, khách hàng của chúng tôi, hoặc các bên khác. Điều này bao gồm hoạt động trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức khác cho mục đích chống lừa đảo và gian lận.

Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng các bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cá nhân được chia sẻ chỉ nhằm cho một hoặc các mục đích xử lý được nêu tại phần “Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Người Sử Dụng” của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và bảo đảm các bên này sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Quy Định Pháp Luật.

Liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm, chúng tôi sẽ trước tiên lấy các chấp thuận cần thiết từ người sử dụng trước khi sử dụng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm của người sử dụng cho bất kỳ mục đích xử lý nào, và cam kết rằng, trong mọi trường hợp, Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm của người sử dụng sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý của người sử dụng.

Trong phạm vi được cho phép bởi Quy Định Pháp Luật, trong mọi trường hợp, người sử dụng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào và/ hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm chống lại Công Ty liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo quy định tại mục này.

CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Tất cả thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi đều được chuyển đến và lưu trữ trên hệ thống máy chủ bảo mật của chúng tôi, hoặc của các đối tác của chúng tôi. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân, người sử dụng theo đây đồng ý với việc truyền tải, lưu trữ, và xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người sử dụng được lưu trữ, xử lý an toàn và phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người sử dụng và các người dùng khác, bao gồm các hoạt động được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi lưu trữ thông tin người sử dụng cung cấp, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp về mặt kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập/ tiếp cập/ sử dụng trái phép hoặc trái pháp luật, hoặc việc mất mát, tiêu hủy, hoặc gây thiệt hại đối với thông tin của người sử dụng. Khi thu thập dữ liệu trên Nền Tảng KaoKao, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng trên máy chủ với hệ thống tường lửa an toàn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của người sử dụng.

Tuy vậy, việc truyền thông tin thông qua mạng điện tử sẽ không an toàn tuyệt đối, và chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính an toàn trong việc truyền tải các dữ liệu của người sử dụng tới Nền Tảng KaoKao. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính an toàn cho việc truyền tải dữ liệu. Trong trường hợp hệ thống máy chủ lưu trữ của chúng tôi bị tấn công hoặc xâm nhập dẫn đến bất kỳ sự mất mát, tiêu hủy, hoặc thiệt hại đối với thông tin của người sử dụng, chúng tôi sẽ (i) thông báo sự cố đến cơ quan chức năng cho việc điều tra trong khoảng thời gian theo luật định, và (ii) thông báo kịp thời đến người sử dụng.

Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Quy Định Pháp Luật và/ hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan. Toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng Nền Tảng KaoKao sẽ được lưu trữ tại máy chủ đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiêu hủy hoặc xóa bỏ các thông tin nhận dạng cá nhân từ dữ liệu cá nhân của người sử dụng khi chúng tôi có lý do chính đáng để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân này không còn phục vụ cho các mục đích thu thập dữ liệu cá nhân; (ii) việc lưu trữ không còn được yêu cầu nữa bởi bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào, và (iii) việc tiếp tục lưu trữ các dữ liệu cá nhân này không mang lại bất kỳ lợi ích hợp pháp nào nữa.

Nếu người sử dụng ngưng sử dụng Nền Tảng KaoKao, hoặc quyền sử dụng Nền Tảng KaoKao của người sử dụng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng như được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo Quy Định Pháp Luật, và bất kỳ quy định nào khác có liên quan. Chúng tôi có thể tiêu hủy một cách an toàn dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo Quy Định Pháp Luật mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng có toàn quyền chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho chúng tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tính hợp pháp, chính xác, và trung thực của bất kỳ thông tin cá nhân nào người sử dụng chia sẻ hoặc tiết lộ theo các quy định được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Người sử dụng có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của người sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào mà người sử dụng cho là cần thiết. Người sử dụng cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho người sử dụng bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân của người sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian chúng tôi lưu trữ các dữ liệu đó theo Quy Định Pháp Luật. Để biết thêm thông tin liên hệ, vui lòng tham khảo mục “Thông Tin Liên Hệ” bên dưới.

Người sử dụng có thể toàn quyền lựa chọn hủy đăng ký/ chấm dứt việc nhận một phần hoặc tất cả thông tin mà chúng tôi cung cấp cho người sử dụng như được nêu tại mục “ Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Người Sử Dụng” bên trên thông qua chức năng hủy đăng ký trên thiết bị điện tử của người sử dụng.

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG ĐIỆN TỬ KHÁC

Nền Tảng KaoKao có thể, tùy từng thời điểm, có thể chứa các đường dẫn tới các trang điện tử của các mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo, các đơn vị liên kết của chúng tôi. Nếu người sử dụng truy cập đường dẫn đến bất kỳ trang điện tử nào như đã nêu, vui lòng lưu ý rằng các trang điện tử này có chính sách quyền riêng tư riêng và chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các trang điện tử nói trên.

CHỈNH SỬA/ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Mọi thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này trong tương lai sẽ được đăng tải lên trang điện tử này, và trong trường hợp chúng tôi thấy cần thiết mặc dù đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo những chỉnh sửa hoặc thay đổi này đến người sử dụng bằng các phương thức điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại). Vì vậy, người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để cập nhật các chỉnh sửa hoặc thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Trong trường hợp người sử dụng tiếp tục sử dụng Nền Tảng KaoKao sau khi phiên bản chỉnh sửa hoặc thay đổi của Chính Sách Quyền Riêng Tư được đăng tải và áp dụng, chúng tôi sẽ xem như người sử dụng đã đọc và đồng ý với phiên bản đã được chỉnh sửa hoặc thay đổi đó.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Nền Tảng KaoKao không nhắm đến đối tượng người dùng là trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc lưu giữ có chủ đích bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân nào từ bất kỳ người nào dưới 16 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi nên giám sát và bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân của trẻ sẽ không được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu toàn bộ quyền định đoạt đối với bất kỳ Tài Khoản KaoKao nào được sử dụng đơn thuần bởi các đối tượng trẻ em này, và sẽ gỡ và/ hoặc xóa bỏ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi tin rằng đã được cung cấp bởi trẻ em dưới 16 tuổi.

RÚT LẠI CHẤP THUẬN ĐỐI VỚI QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong trường hợp người sử dụng muốn chúng tôi chấm dứt việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, và xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này, người sử dụng có thể gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ email của chúng tôi được nêu tại mục " Thông Tin Liên Hệ " để yêu cầu Công Ty chấm dứt các hoạt động này. Sau khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu của người sử dụng theo các quy định được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này và theo Quy Định Pháp Luật.

Khi gửi yêu cầu rút lại việc chấp thuận cho chúng tôi, người sử dụng hiểu rằng việc người sử dụng không còn đồng ý để Công Ty thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, và xử lý dữ liệu cá nhân đồng nghĩa với việc người sử dụng không thể tiếp tục sử dụng Nền Tảng KaoKao, và chúng tôi có thể chấm dứt mối quan hệ với người sử dụng và/ hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa người sử dụng và chúng tôi.

LIÊN HỆ

Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc, ý kiến và yêu cầu của người sử dụng liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoặc cách thức thu thập và quản lý thông tin của chúng tôi, và người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ thư điện tử: hello@kaokao.vn

QUY ĐỊNH CHUNG

Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào trong tương lai, sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam.

© Kaokao 2021. All right Reserved

MST: 0316658564 Ngày cấp phép: 4.01.2021