ĐĂNG KÝ/ ĐĂNG NHẬP ngay để có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 30%
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA NỀN TẢNG KAOKAO
Phiên bản này của Cẩm Nang là phiên bản đầu tiên do Công Ty ban hành vào ngày 01 tháng 09 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trang điều khoản sử dụng này (cùng với các tài liệu được dẫn chiếu từ trang này) cung cấp cho Khách Truy Cập các thông tin các điều khoản và điều kiện khi sử dụng Nền Tảng KaoKao của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới) (“Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Cẩm Nang”). Khách Truy Cập vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này trước khi bắt đầu sử dụng Nền Tảng KaoKao. Bằng việc sử dụng Nền Tảng KaoKao, Khách Truy Cập xác nhận rằng Khách Truy Cập đã đồng ý với cũng như sẽ tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Khách Truy Cập không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không sử dụng Nền tảng KaoKao.

Như sẽ được nêu tại Điều 18.2 của Cẩm Nang này, Công Ty có quyền sửa đổi một phần hoặc toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng tại bất kỳ thời điểm nào và có thể sẽ thông báo cho Khách Truy Cập về các thay đổi này thông qua các thông báo của Nền Tảng KaoKao. Khách Truy Cập đồng ý rằng việc Khách Truy Cập tiếp tục truy cập và ủy quyền cho Nền Tảng KaoKao sẽ được xem là Khách Truy Cập đã đồng ý với các sửa đổi và cập nhật đối với Điều Khoản Sử Dụng này.

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Nền Tảng KaoKao là một nền tảng được vận hành bởi CÔNG TY TNHH SUGASHOP, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316658564 được cấp bởi Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có địa chỉ công ty tại Lầu 7, Số 11Bis, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “ Công Ty ” hoặc “ Chúng Tôi ”).

2. ĐỊNH NGHĨA

Các định nghĩa và cách diễn giải trong Điều này sẽ được áp dụng cho toàn bộ Cẩm Nang.

2.1. Chính Sách Quyền Riêng Tư: có nghĩa là chính sách quyền riêng tư của Nền Tảng KaoKao, có thể được truy cập thông qua đường dẫn sau https://kaokao.vn/chinh-sach-quy-dinh-chung . Chính Sách Quyền Riêng Tư là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Sử Dụng này.

2.2. Công Ty: có nghĩa là công ty với thông tin chi tiết được nêu tại Điều 1 của Cẩm Nang này.

2.3. Dịch Vụ: có nghĩa như được quy định tại Điều 4 của Cẩm Nang này.

2.4. Kênh Của Bên Liên Kết: có nghĩa là bất kỳ kênh quảng cáo nào, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, của bên thứ ba là đối tác quảng cáo của Nền Tảng KaoKao.

2.5. Khách Truy Cập: có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào truy cập Nền Tảng KaoKao hoặc Kênh Của Bên Liên Kết, nhấn chọn vào Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi, và được chuyển hướng đến trang điện tử của Nhà Bán Hàng.

2.6. Khoản Hoàn Tiền: có nghĩa là một phần giá trị của Sản Phẩm và / hoặc Ưu Đãi mà Khách Truy Cập đã mua thành công trên trang điện tử của Nhà Bán Hàng thông qua việc sử dụng Nền Tảng KaoKao, được Nền Tảng KaoKao chuyển cho Khách Truy Cập. Khoản Hoàn Tiền sẽ được chuyển vào Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập, và sau đó Khách Truy Cập có thể rút về tài khoản ngân hàng cá nhân đã đăng ký với Nền Tảng KaoKao theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng.

2.7. Nền Tảng KaoKao: có nghĩa là nền tảng do Công Ty sở hữu, kiểm soát, quản lý, duy trì, lưu trữ, cấp quyền sử dụng và/ hoặc thiết kế, và có thể được truy cập thông qua địa chỉ trang web www.kaokao.vn hoặc www.kaokao.com.vn, hoặc thông qua ứng dụng cho thiết bị di động có thể được tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng tương ứng.

2.8. Nhà Bán Hàng: có nghĩa là bất kỳ nền tảng thương mại điện tử trực tuyến nào tham gia và ủy quyền để Nền Tảng KaoKao niêm yết Sản Phẩm được đăng tải trên trang điện tử của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng KaoKao và các Kênh Của Bên Liên Kết; và quảng bá, tiếp thị và niêm yết các Ưu Đãi của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng KaoKao.

2.9. Nội Dung Người Dùng: có nghĩa như được quy định tại Điều 5 của Cẩm Nang này.

2.10. Quy Định Pháp Luật: có nghĩa là pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2.11. Sản Phẩm: có nghĩa là hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm được đăng tải tại trang điện tử của Nhà Bán Hàng.

2.12. Tài Khoản KaoKao: có nghĩa như được quy định tại Điều 5 của Cẩm Nang này.

2.13. Ưu Đãi: có nghĩa là các mã khuyến mại và các chương trình ưu đãi khác của Nhà Bán Hàng.

3. QUAN HỆ HỢP ĐỒNG

3.1. Điều Khoản Sử Dụng này điều chỉnh việc Khách Truy Cập truy cập vào hoặc sử dụng Nền Tảng KaoKao và Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty tại Việt Nam. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, cụm từ “bao gồm” được hiểu là “bao gồm, nhưng không giới hạn”.

3.2. Việc truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Khách Truy Cập sẽ được xem là Khách Truy Cập đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều Khoản Sử Dụng này, tạo nên mối quan hệ hợp đồng giữa người sử dụng và Công Ty. Trong trường hợp Khách Truy Cập không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Truy Cập không thể truy cập hay sử dụng Nền Tảng KaoKao.

3.3. Điều Khoản Sử Dụng này thay thế các hợp đồng hay thoả thuận tồn tại trước đó Khách Truy Cập. Công Ty có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Dịch Vụ với Khách Truy Cập, hoặc ngừng cung cấp hoặc ngăn chặn việc truy cập vào Nền Tảng KaoKao hoặc các nội dung khác tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào mà Công Ty thấy cần thiết cho hoạt động của Công Ty hoặc nhằm tuân thủ Quy Định Pháp Luật.

4. DỊCH VỤ

4.1. Công Ty cung cấp những dịch vụ sau đây thông qua Nền Tảng KaoKao (“Dịch Vụ”):

 • (a) Trung gian tổng hợp và niêm yết Sản Phẩm và Ưu Đãi trên Nền Tảng KaoKao và các Kênh Của Bên Liên Kết nhằm mục đích xúc tiến giới thiệu Nhà Bán Hàng và cung cấp các gợi ý mua hàng cho Khách Truy Cập; và
 • (b) Thưởng Khoản Hoàn Tiền cho Khách Truy Cập cho việc mua thành công các Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi trên trang điện tử của Nhà Bán Hàng thông qua dịch vụ trung gian tổng hợp của Nền Tảng KaoKao.

4.2. Trừ trường hợp Công Ty cho phép thông qua việc ký kết một thỏa thuận riêng bằng văn bản với Khách Truy Cập, các Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho Khách Truy Cập nhằm mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

4.3. Khách Truy Cập hiểu và đồng ý rằng Công Ty/ Nền Tảng KaoKao không phải là bên cung cấp bất kỳ hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ nào, cũng như Nền Tảng KaoKao không phải là một nền tảng thương mại điện tử truyền thống. Nền Tảng KaoKao là nền tảng tổng hợp trung gian cung cấp thông tin và hoạt động như một công cụ để kết nối Nhà Bán Hàng và Khách Truy Cập.

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

5.1. Để sử dụng Dịch Vụ, Khách Truy Cập phải đăng ký và duy trì hoạt động của tài khoản sử dụng dịch vụ cá nhân của mình (“ Tài Khoản KaoKao ”).

5.2. Khách Truy Cập phải là người từ 18 tuổi trở lên để sở hữu Tài Khoản KaoKao. Việc đăng ký Tài Khoản KaoKao yêu cầu Khách Truy Cập cung cấp cho Công Ty một số thông tin cá nhân nhất định, như họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và quốc tịch. Để có thể nhận được Khoản Hoàn Tiền, Khách Truy Cập sẽ phải cung cấp cho Công Ty thông tin về tài khoản ngân hàng của Khách Truy Cập.

5.3. Khách Truy Cập đồng ý duy trì tính chính xác, đầy đủ và cập nhập của thông tin được sử dụng trong Tài Khoản KaoKao của mình. Việc không duy trì các yếu tố nêu trên có thể dẫn đến việc Khách Truy Cập không thể tiếp tục truy cập và sử dụng Nền Tảng KaoKao hoặc việc chấm dứt thỏa thuận giữa Công ty và Khách Truy Cập.

5.4. Khách Truy Cập chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi phát sinh từ Tài Khoản KaoKao, và đồng ý duy trì tính bảo mật đối với tên đăng nhập và mật khẩu Tài Khoản KaoKao trong mọi trường hợp. Trừ khi được Công Ty cho phép bằng văn bản, mỗi Khách Truy Cập chỉ được đăng ký một Tài Khoản KaoKao duy nhất.

5.5. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng Dịch Vụ. Khách Truy Cập không được ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài Khoản KaoKao của mình, và không được thực hiện việc chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc các hình thức tương tự khác đối với Tài Khoản KaoKao của mình. Khách Truy Cập đồng ý tuân thủ Quy Định Pháp Luật khi sử dụng Dịch Vụ. Khách Truy Cập sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại, sự quấy rối, sự bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản nào đối với Công Ty hoặc bất kỳ bên nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. Trong một số trường hợp, Khách Truy Cập sẽ bị yêu cầu cung cấp các bằng chứng nhận dạng để có thể truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, và Khách Truy Cập đồng ý rằng Khách Truy Cập có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ nếu Khách Truy Cập từ chối cùng cấp các bằng chứng nhận dạng nêu trên.

5.6. Công Ty, bằng quyết định của mình có thể cho phép Khách Truy Cập, tuỳ từng thời điểm, gửi, đăng tải, công bố hoặc bằng các cách thức khác thông qua Nền Tảng KaoKao, cung cấp cho Công Ty các nội dung và thông tin bằng văn bản, âm thanh, và/ hoặc hình ảnh, bao gồm các bình luận và phản hồi liên quan đến Dịch Vụ, các yêu cầu hỗ trợ, và các bản đăng ký tham gia các cuộc thi và chương trình khuyến mại (“Nội Dung Người Dùng”). Bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được cung cấp bởi Khách Truy Cập sẽ thuộc quyền sở hữu của Khách Truy Cập. Khách Truy Cập được khuyến khích điều khoản này cùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư để hiểu toàn diện hơn về cách thức thu thập và sử dụng Nội Dung Người Dùng của Công Ty và các bên có liên quan.

Khách Truy Cập tuyên bốbảo đảm rằng:

 • (a) Khách Truy Cập là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền đối với toàn bộ Nội Dung Người Dùng hoặc Khách Truy Cập có toàn quyền cần thiết để cấp quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng nêu trên cho Công Ty; và
 • (b) Không một Nội Dung Người Dùng, hoặc việc đăng tải, công bố hoặc việc thực hiện các hình thức khác tương tự đối với Nội Dung Người Dùng của Khách Truy Cập, hoặc việc sử dụng Nội Dung Người Dùng của Công Ty theo sự cho phép nêu trên sẽ cấu thành một vi phạm, hoặc sự xâm phạm đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, hoặc quyền công khai và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc sẽ cấu thành một vi phạm đối với bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

Khách Truy Cập đồng ý không cung cấp Nội Dung Người Dùng mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ, thù địch, bạo lực, tục tĩu, khiêu dâm, bất hợp pháp, hoặc các nội dung khác mà Công Ty tự đánh giá là phản cảm không phụ thuộc vào việc các nội dung này có được bảo vệ bởi Quy Định Pháp Luật hay không. Công Ty, bằng quyết định của mình, có thể nhưng không bắt buộc, kiểm tra, giám sát hoặc xóa bỏ Nội Dung Người Dùng tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo đến Khách Truy Cập.

5.7. Khách Truy Cập tự chịu trách nhiệm đối với việc cài đặt mạng dữ liệu di động để sử dụng Dịch Vụ. Phí sử dụng mạng dữ liệu và tin nhắn có thể được tính nếu Khách Truy Cập truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng KaoKao từ một thiết bị có thể sử dụng mạng không dây. Khách Truy Cập có trách nhiệm trang bị và cập nhập phần cứng hoặc thiết bị tương thích để truy cập và sử dụng Nền Tảng KaoKao và bất kỳ phiên bản nào được cập nhập sau đó. Công Ty không đảm bảo rằng Nền Tảng KaoKao sẽ hoạt động/ có thể sử dụng được trên tất cả các thiết bị hay phần cứng. Bên cạnh đó, Nền Tảng KaoKao có thể bị gặp phải các lỗi vận hành hoặc sự trì hoãn trong quá trình sử dụng vì yếu tố Internet hoặc các tương tác điện tử khác.

6. KHOẢN HOÀN TIỀN

6.1. Khách Truy Cập có thể nhận được một Khoản Hoàn Tiền cho mỗi giao dịch thành công của mình tại trang điện tử của Nhà Bán Hàng thông qua tính năng trung gian tổng hợp của Nền Tảng KaoKao. Khách Truy Cập phải đăng ký và duy trì Tài Khoản KaoKao để có thể bắt đầu việc thu nhận Khoản Hoàn Tiền.

6.2. Việc thu nhận Khoản Hoàn Tiền phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và yêu cầu khác nhau liên quan đến Sản Phẩm hoặc Ưu Đãi tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn những quy định sau:

 • (a) Khách Truy Cập phải thực hiện giao dịch ngay tại địa chỉ trang điện tử của Nhà Bán Hàng đã được Nền Tảng KaoKao chuyển hướng đến;
 • (b) Khách Truy Cập phải kích hoạt cookies trong suốt quá trình truy cập Nền Tảng KaoKao và sau khi đã được chuyển hướng đến trang điện tử của Nhà Bán Hàng;
 • (c) Khách Truy Cập không được mở một nhánh (tab) hoặc cửa sổ trình duyệt riêng biệt khi truy cập Nền Tảng KaoKao để được chuyển hướng đến trang điện tử của Nhà Bán Hàng;
 • (d) Khách Truy Cập đảm bảo rằng ngay khi được chuyển hướng tới trang điện tử của Nhà Bán Hàng, Khách Truy Cập sẽ hoàn thành giao dịch trước khi truy cập vào bất kỳ trang điện tử nào khác;
 • (e) Khách Truy Cập phải hoàn tất giao dịch mua Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi trong khoảng thời gian cho phép; và
 • (f) Khách Truy Cập sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc không trung thực nào và/ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được quy định bởi Công Ty, Nền Tảng KaoKao hoặc Nhà Bán Hàng liên quan.

6.3. Không trái với bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Truy Cập đồng ý rằng một số giao dịch nhất định có thể không được áp dụng chính sách hoàn tiền, và Công Ty có quyền thay đổi/ bổ sung những trường hợp không được áp dụng chính sách hoàn tiền vào bất kỳ thời điểm nào. Các trường hợp không được áp dụng chính sách hoàn tiền bao gồm nhưng không giới hạn:

 • (a) Khách Truy Cập mua các sản phẩm đã được áp dụng các ưu đãi khác, hoặc sử dụng các mã ưu đãi, phiếu giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi khác không phải do Nền Tảng KaoKao cung cấp/ thông báo/ quảng bá;
 • (b) Khách Truy Cập hoàn thành giao dịch mua Sản Phẩm nhưng không thông qua phương thức thanh toán đã được quy định cụ thể tại các chính sách hoặc điều khoản và điều kiện của Nhà Bán Hàng; và
 • (c) Mức xếp hạng hiện tại của Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập chưa được hưởng Khoản Hoàn Tiền.

6.4. Công Ty/ Nền Tảng KaoKao sẽ, tùy từng thời điểm, bảo lưu quyền thực hiện nạp tiền và khấu trừ từ số dư trong Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập trong trường hợp mà Công Ty cho là cần thiết, hợp lý hoặc phù hợp. Các trường hợp nói trên bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Khoản Hoàn Tiền được ghi nhận/ chuyển không chính xác vào Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập và/ hoặc khi Khách Truy Cập bị phát hiện có hành vi gian lận, không trung thực hoặc trái với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này.

6.5. Khách Truy Cập có thể rút Khoản Hoàn Tiền bất cứ lúc nào theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các điều khoản và điều kiện liên quan đến Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập. Để có thể rút Khoản Hoàn Tiền, Khách Truy Cập phải sở hữu một tài khoản ngân hàng đang hoạt động và cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện việc rút tiền.

Việc rút Khoản Hoàn Tiền được giới hạn ở mức 1.500.000 VNĐ mỗi 24 giờ. Đối với mỗi lần rút Khoản Hoàn Tiền, Khách Truy Cập phải rút số tiền tối thiểu là 50.000 VND.

6.6. Để có thể rút Khoản Hoàn Tiền, Khách Truy Cập phải duy trì Tài Khoản KaoKao của mình hoạt động trong vòng 90 ngày liên tiếp. Nếu Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập không hoạt động trong một khoảng thời gian vượt quá thời hạn nêu trên, Công Ty/ Nền Tảng KaoKao sẽ có quyền khấu trừ số dư từ Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập theo quy định tại Điều 6.4 của Cẩm Nang này.

6.7. Để tránh nhầm lẫn, Khách Truy Cập không có quyền sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào do Công Ty/ Nền Tảng KaoKao nắm giữ khi Khách Truy Cập được nhận các Khoản Hoàn Tiền vào Tài Khoản KaoKao của mình. Khoản Hoàn Tiền được tích lũy trong Tài Khoản KaoKao của người sử dụng không được xem là việc Khách Truy Cập ủy thác tiền cho Công Ty/ Nền Tảng KaoKao nắm giữ vì lợi ích của Khách Truy Cập. Các quyền và quyền lợi của Khách Truy Cập chỉ giới hạn trong các quyền nhận hoàn trả cá nhân hoặc theo hợp đồng phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này.

6.8. Khách Truy Cập tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản thuế có thể phát sinh từ Khoản Hoàn Tiền mà Khách Truy Cập đã rút về tài khoản ngân hàng của mình. Công Ty/ Nền Tảng KaoKao không đại diện thay mặt người sử dụng thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh từ Khoản Hoàn Tiền.

7. QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

7.1. Dựa vào việc Khách Truy Cập tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty cấp cho Khách Truy Cập trên cơ sở giới hạn, không độc quyền, không có quyền cấp phép lại, có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng, quyền được thực hiện:

 • (a) việc truy cập và sử dụng Nền Tảng KaoKao trên thiết bị cá nhân với mục đích duy nhất là để Khách Truy Cập sử dụng Dịch Vụ; và
 • (b) việc truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin, các tài liệu liên quan được cung cấp thông qua Dịch Vụ, với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

7.2. Bất kỳ quyền nào không được nêu trên đây sẽ được xem là thuộc về Công Ty.

7.3. Khách Truy Cập không được:

 • (a) loại bỏ bất kỳ bản quyền, tên thương mại, hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khỏi bất kỳ nội dung nào của Nền Tảng KaoKao;
 • (b) tái thiết lập, chỉnh sửa, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên nội dung của Nền Tảng KaoKao, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày hoặc trình diễn trước công chúng, truyền tải, truyền phát hoặc các hình thức khai thác khác đối với Nền Tảng KaoKao trừ trường hợp được Công Ty cho phép;
 • (c) tạo mã nguồn, đảo ngược, giải mã nguồn Nền Tảng KaoKao;
 • (d) liên kết, sao chép, hoặc chép khung bất kỳ nội dung nào của Nền Tảng KaoKao;
 • (e) sử dụng hoặc chạy bất kỳ chương trình hoặc mã lệnh nhằm tách, thiết lập, nghiên cứu, hoặc khai thác dữ liệu thuộc bất kỳ nội dung nào của Nền Tảng KaoKao, hoặc làm trì hoãn hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc vận hành chức năng ở bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ; hoặc
 • (f) thực hiện truy cập không được cấp phép hoặc gây hư hại cho bất kỳ khía cạnh nào của Nền Tảng KaoKao hoặc các hệ thống, mạng lưới liên quan.

7.4. Nền Tảng KaoKao có thể được cung cấp hoặc truy cập đồng thời với các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo) mà Công Ty không quản lý. Khách Truy Cập hiểu rằng các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác sẽ được áp dụng khi sử dụng các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba này. Công Ty không xác nhận các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba này và trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba này cung cấp. Bên cạnh đó, các bên thứ ba cung cấp nội dung và dịch vụ sử dụng Nền Tảng KaoKao được phát triển cho bất kỳ và tất cả thiết bị di động sẽ được xem là bên thứ ba thụ hưởng theo Điều Khoản Sử Dụng này nếu Khách Truy Cập truy cập Nền Tảng KaoKao thông qua việc sử dụng ứng dụng di động được phát triển bởi các bên thứ ba này. Các bên thứ ba thụ hưởng này không được xem là một bên trong thỏa thuận này và không chịu trách nhiệm cho việc cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch Vụ trong bất kỳ trường hợp nào. Việc Khách Truy Cập sử dụng các thiết bị điện tử để sử dụng Dịch Vụ sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của bên thứ ba thụ hưởng có liên quan.

7.5. Nền Tảng KaoKao, Dịch Vụ và các quyền đi kèm sẽ luôn được xem là tài sản của Công Ty. Không một quy định nào trong Điều Khoản Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Truy Cập được xem là việc cấp cho Khách Truy Cập:

 • (a) bất kỳ quyền nào đối với hoặc liên quan tới Nền Tảng KaoKao trừ những quyền được giới hạn đã nêu ở trên; hoặc
 • (b) bất kỳ quyền sử dụng hoặc dẫn chiếu đến Công Ty, hoặc tên, biểu trưng (logo), sản phẩm và các tên dịch vụ, tên thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài liệu của Nền Tảng KaoKao.
8. CHIA SẺ NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN

8.1. Tiếp theo quy định tại Điều 5.6, Khách Truy Cập là chủ sở hữu của toàn bộ Nội dung Người Dùng và thông tin mà Khách Truy Cập đăng tải trên Nền Tảng KaoKao, ngoài ra:

 • (a) với các nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, như hình ảnh, bản thu, bản ghi hình và các nội dung tương tự khác (“Nội Dung IP”), Khách Truy Cập theo đây cấp cho Công Ty quyền sử dụng không độc quyền, có thể chuyển giao, có thể cấp phép, không tính phí, trên phạm vi toàn thế giới để sử dụng Nội Dung IP liên quan đến Nền Tảng KaoKao (“Giấy Phép IP”). Giấy Phép IP sẽ chấm dứt hiệu lực khi Khách Truy Cập xoá các Nội Dung IP hoặc xoá Tài Khoản KaoKao của mình;
 • (b) Nội Dung IP, khi bị xoá, sẽ được thao tác tương tự như hành động xoá nội dung trong “thùng rác” của máy tính. Tuy nhiên, Khách Truy Cập hiểu rằng các thông tin đã được gỡ bỏ này vẫn sẽ còn được lưu trong các bản sao dự phòng trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không được công khai cho các đối tượng khác);
 • (c) khi Khách Truy Cập đăng tải bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên Nền Tảng KaoKao, Khách Truy Cập đã cho phép tất cả mọi người, bao gồm cả những người không sử dụng Nền Tảng KaoKao, truy cập và sử dụng các thông tin đó và sẽ liên kết các thông tin đó đến Khách Truy Cập (bao gồm nhưng không giới hạn tên, bản ghi hình và hình ảnh đại diện); và
 • (d) Công Ty luôn khuyến khích Khách Truy Cập cho các phản hồi hoặc những ý kiến khác liên quan đến Nền Tảng KaoKao và Dịch Vụ, và Khách Truy Cập hiểu rằng Công Ty có thể sử dụng những phản hồi hoặc ý kiến đó mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Khách Truy Cập cho việc sử dụng các phản hồi và ý kiến đó (cũng như việc Khách Truy Cập không có nghĩa vụ phải cung cấp cho Công Ty các phản hồi và ý kiến liên quan đến Nền Tảng KaoKao và Dịch Vụ).

8.2. Việc chia sẻ nội dung và thông tin của Khách Truy Cập bao gồm nhưng không giới hạn việc chia sẻ dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện theo Chính Sách Quyền Riêng Tư và Quy Định Pháp Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

9.1. Thông qua việc sử dụng Nền Tảng KaoKao, Khách Truy Cập đồng ý nhận các thông tin trao đổi liên quan đến Nền Tảng KaoKao, Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập, Khoản Hoàn Tiền của Khách Truy Cập cũng như các thông tin mua sắm định kỳ liên quan đến các ưu đãi mua sắm đặc biệt gửi đến Khách Truy Cập của Nền Tảng KaoKao.

9.2. Công Ty có thể gửi thông tin trao đổi đến Khách Truy Cập bằng phương thức điện tử hoặc gửi thư trực tiếp đến các địa chỉ mà Khách Truy Cập đã cung cấp cho Công Ty. Việc Khách Truy Cập đồng ý nhận các thông tin trao đổi thông qua phương thức điện tử sẽ bao gồm cả việc Khách Truy Cập đồng ý rằng các thông báo và các thông tin khác mà Công Ty, theo Quy Định Pháp Luật, phải cung cấp cho Khách Truy Cập bằng văn bản hoặc hình thức khác, cũng sẽ được thực hiện thông qua Phương thức điện tử.

9.3. Công Ty có thể gửi đến Khách Truy Cập các thông báo hiển thị nếu Khách Truy Cập có cài đặt ứng dụng di động của Nền Tảng KaoKao.

10. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN KAOKAO CỦA KHÁCH TRUY CẬP

10.1. Công Ty có quyền chấm dứt Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập nếu Công Ty có lý do để tin rằng Khách Truy Cập đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Khách Truy Cập có hành vi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không trung thực nào.

10.2. Việc vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này và/ hoặc việc thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, không trung thực hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc đến Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập, hoặc hành vi cung cấp sai lệch bất kỳ thông tin nào cho Công Ty bởi Khách Truy Cập hoặc cá nhân khác được Khách Truy Cập ủy quyền, hoặc việc hủy bỏ bất kỳ giao dịch mua Sản Phẩm/ Ưu Đãi nào cũng có thể dẫn đến việc Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập bị chấm dứt.

10.3. Trong trường hợp Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập bị chấm dứt theo quy định của Điều này, Công Ty sẽ có quyền lấy lại tất các Khoản Hoàn Tiền chưa được sử dụng trong Tài Khoản KaoKao của Khách Truy Cập và Công Ty sẽ không có nghĩa vụ phải hoàn trả bất kỳ phần nào của Khoản Hoàn Tiền nêu trên.

11. QUYỀN TỪ BỎ

11.1. Nền Tảng KaoKao được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Công Ty miễn trừ toàn bộ tuyên bố, bảo đảm, giải thích, ngụ ý hoặc quy định không được nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm các bảo đảm ngầm liên quan đến khả năng phân phối dịch vụ, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể nào đó và việc không vi phạm các bảo đảm đó. Bên cạnh đó, Công Ty không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan đến độ tin cậy, chất lượng, tính phù hợp hoặc tính sẵn có của Nền Tảng KaoKao hoặc bất kỳ dịch vụ, hàng hóa nào được cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không phát sinh lỗi kỹ thuật. Công Ty miễn trừ bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại do một bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang điện tử gây ra.

11.2. Công Ty không cam kết về chất lượng, tính chính xác, tính đầy đủ, tính tin cậy hoặc tính hợp lệ của Dịch Vụ, và về nội dung của Nền Tảng KaoKao, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ kết quả tìm kiếm sản phẩm, mô tả sản phẩm, tính sẵn có của sản phẩm, tư vấn thông tin về giá, ý kiến, tuyên bố, khuyến nghị, hoặc thông tin khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối liên quan đến Dịch Vụ.

11.3. Công Ty miễn trừ các trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán giao dịch của Khách Truy Cập tại trang điện tử của Nhà Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tính bảo mật đối với phương thức thanh toán của Khách Truy Cập. Khách Truy Cập tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp với tổ chức tài chính có liên quan hoặc nhà cung cấp khác của Khách Truy Cập về phương thức thanh toán mà Khách Truy Cập đã chọn.

11.4. Công Ty không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi giao thức tấn công DDoS, vi rút máy tính hoặc yếu tố công nghệ có hại lan truyền đến thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu thiết bị di động hoặc các tài liệu độc quyền khác của Khách Truy Cập trong quá trình sử dụng Nền Tảng KaoKao, hoặc do Khách Truy Cập tải xuống bất kỳ tài liệu nào đăng trên Nền Tảng KaoKao hoặc bất kỳ trang điện tử có dẫn chiếu đến/ được dẫn chiếu từ Nền Tảng KaoKao.

11.5. Trong trường hợp Nền Tảng KaoKao chứa các đường dẫn đến các trang điện tử và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, xin lưu ý rằng các đường dẫn này được cung cấp với mục đích tham khảo. Công Ty không kiểm soát nội dung của các trang điện tử hoặc tài nguyên mạng đó, và sẽ không chịu trách nhiệm đối với những nội dung đó hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng những nội dung đó.

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1. Tiếp theo quy định tại Điều 4.3, bất kỳ Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi nào được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Bán Hàng nào thông qua Nền Tảng KaoKao đều chịu sự điều chỉnh và tuân theo các chính sách và điều kiện và điều khoản hiện hành của Nhà Bán Hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn: chính sách đổi trả, hủy bỏ, đổi hàng và giao hàng, chính sách bảo trì và bảo hành, chính sách thanh toán, chính sách bảo mật, chính sách xử lý khiếu nại và tranh chấp đối với Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi của Nhà Bán Hàng. Khách Truy Cập hiểu và đồng ý rằng Nền Tảng KaoKao không phải đại diện của bất kỳ Nhà Bán Hàng nào và các Nhà Bán Hàng hoạt động độc lập và không thuộc quyền kiểm soát của Nền Tảng KaoKao. Theo đó, việc Khách Truy Cập thực hiện việc mua bất kỳ Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi từ bất kỳ Nhà Bán Hàng nào cũng sẽ được xem là một thỏa thuận riêng biệt giữa Khách Truy Cập và Nhà Bán Hàng đó, và Khách Truy Cập đồng ý rằng Công Ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường nào đối với Khách Truy Cập liên quan thỏa thuận riêng biệt nêu trên.

12.2. Công Ty không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường nào đối với bất kỳ phần nào của thỏa thuận giữa Khách Truy Cập và Nhà Bán Hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc rút hoặc sửa đổi bất kỳ đề nghị liên quan đến Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi. Công Ty cũng không cam kết về chất lượng, tính phù hợp, hoặc tính an toàn của bất kỳ Sản Phẩm và/ hoặc Ưu Đãi được niêm yết trên Nền Tảng KaoKao, hoặc của bất kỳ nội dung, sản phẩm và/ hoặc dịch vụ tại trang điện tử của Nhà Bán Hàng và/ hoặc Kênh Của Bên Liên Kết.

12.3. Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào liên quan đến, hoặc việc ngưng hợp tác với Nền Tảng KaoKao của bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, hoặc sự kết thúc của bất kỳ Ưu Đãi nào của Nhà Bán Hàng được niêm yết trên Nền Tảng KaoKao, hoặc cho bất kỳ vấn đề liên quan đến Khoản Hoàn Tiền phát sinh từ các thay đổi nêu trên.

13. BỒI THƯỜNG

13.1. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dù là trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay thường gặp, xuất phát từ việc áp dụng các biện pháp phạt vi phạm hoặc là hệ quả của một hành vi nào khác, bao gồm việc thất thoát lợi nhuận, dữ liệu, chấn thương cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản liên quan đến, hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ, kể cả khi Công Ty đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra của những thiệt hại đó.

13.2. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh từ:

 • (a) việc sử dụng hoặc tín nhiệm Dịch Vụ của Khách Truy Cập hoặc việc Khách Truy Cập không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ; hoặc
 • (b) bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa Khách Truy Cập và Nhà Bán Hàng.

13.3. Trong phạm vi được cho phép theo Quy Định Pháp Luật, tổng mức giới hạn trách nhiệm của Công Ty phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không vượt quá 2.000.000 VNĐ trong mọi trường hợp.

13.4. Các giới hạn trách nhiệm và việc miễn trừ được quy định tại Cẩm Nang này không giới hạn trách nhiệm hoặc thay đổi quyền đương nhiên của Khách Truy Cập với tư cách là một người tiêu dùng theo Quy Định Pháp Luật.

13.5. Khách Truy Cập đồng ý miễn trừ và giữ cho Công Ty và các nhà quản trị, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công Ty khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm chi phí luật sư), phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • (a) việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Sản Phẩm của Khách Truy Cập có được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ;
 • (b) sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng của Khách Truy Cập;
 • (c) việc sử dụng Nội Dung Người Dùng bởi Công Ty theo Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc
 • (d) sự vi phạm của Khách Truy Cập đối với quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Bán Hàng.
14. CHUYỂN NHƯỢNG

Khách Truy Cập không được chuyển giao, toàn bộ hoặc từng phần, quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Công Ty.

15. KHÔNG LIÊN DOANH

Việc Khách Truy Cập đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên hay cấu thành bất kỳ mối quan hệ nào bao gồm quan hệ liên doanh, hợp danh, lao động, hoặc đại lý giữa Khách Truy Cập, Công Ty và/ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

16. TÍNH RIÊNG RẼ

Nếu một điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực theo Quy Định Pháp Luật.

17. TỪ BỎ QUYỀN

Việc Công Ty không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là Công Ty từ bỏ quyền và điều khoản đó trừ trường hợp Công Ty thừa nhận và đồng ý bằng văn bản.

18. TOÀN BỘ THỎA THUẬN VÀ CÁC THAY ĐỔI

18.1. Điều Khoản Sử Dụng này (cùng với các điều khoản và điều kiện bổ sung được dẫn chiếu cụ thể hoặc tổng quát tại Điều Khoản Sử Dụng này) thể hiện toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến vấn đề chính được nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế tất cả các thỏa thuận và cam đoan trước đó hoặc hiện thời, dù được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói (bao gồm nhưng không giới hạn phiên bản cũ của Điều Khoản Sử Dụng này đã được Khách Truy Cập đồng ý trước đó).

18.2. Công Ty có quyền sửa đổi một phần hoặc toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này trong tương lai sẽ được đăng tải lên trang điện tử này, và trong trường hợp chúng tôi thấy cần thiết mặc dù đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo những chỉnh sửa hoặc thay đổi này đến Khách Truy Cập bằng các phương thức điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại). Vì vậy, Khách Truy Cập đồng ý rằng Khách Truy Cập có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để cập nhật các chỉnh sửa hoặc thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp Khách Truy Cập tiếp tục sử dụng Nền Tảng KaoKao sau khi phiên bản chỉnh sửa hoặc thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng này được đăng tải và áp dụng, chúng tôi sẽ xem như Khách Truy Cập đã đọc và đồng ý với phiên bản đã được chỉnh sửa hoặc thay đổi đó.

19. NGÔN NGỮ

Bản gốc tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào về nội dung hoặc bản dịch của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc trong trường hợp có mâu thuẫn, sự không rõ ràng, sự không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bất kỳ bản dịch nào khác của Điều Khoản Sử Dụng, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng, có tính ràng buộc và là bản cuối cùng. Bản tiếng Việt sẽ được sử dụng trong các thủ tục tố tụng.

20. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

20.1. Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam.

20.2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả các câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hay việc chấm dứt của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức trao đổi, thương lượng với tinh thần thiện chí. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thỏa thuận thương lượng trong vòng (30) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm tuyên bố có vi phạm xảy ra, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố trụng trọng tài của VIAC, có hiệu lực tại thời điểm đó và được xem là đã được dẫn chiếu đầy đủ tại Điều này. Số lượng trọng tài viên là ba, được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Phán quyết của trọng tài là cuối cùng và sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên.

21. TRUNG TÂM HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách:

 • (a) Liên hệ qua địa chỉ thư điện tử: hello@kaokao.vn
 • (b) Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 11Bis, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

© Kaokao 2021. All right Reserved

MST: 0316658564 Ngày cấp phép: 4.01.2021

Thông báo

Từ ngày 01/08/2023, chương trình hoàn tiền trên Kaokao sẽ chấm dứt. Các đơn hàng được thực hiện trước ngày 01/08/2023 vẫn sẽ được ghi nhận hoàn tiền. Các đơn từ sau thời gian trên sẽ không được ghi nhận hoàn tiền.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ Kaokao.